I et hav av ulike kataloger som finnes på nettet, er det viktig for deg som kunde å finne de stedene du får igjen for investeringen. For markedsføring på nettbasert katalog skal være en investering, ikke en utgift. Samtidig er det viktig å se etter de kjennetegn en sikker katalog innehar.


Faktiske brukertall.

  • Hvordan måler katalogen sine brukertall? Be om skriftlig statistikk!
  • Måles brukertallene av en upartisk tredjepart, f.eks Kantar TNS?


Avtaleinngåelse

  • Gjøres avtalen skriftlig, muntlig, pr. e-post, lydbånd? Det er viktig at du som næringsdrivende ikke signerer en avtale uten å være inneforstått med avtalens vilkår, innhold og pris. I Norge gjelder ikke angrefrist mellom næringsdrivende, vær derfor helt sikker på hva du gjør før du inngår avtalen.
  • Hvordan fornyes avtalen? Må du si opp avtalen innen en bestemt tidsfrist? I så fall bør du kreve at det ikke skal være automatisk fornyelse før du inngår avtalen.  Enhver seriøs aktør bør godkjenne dette.


Mulighet for å redigere innholdet

  • En bør kunne ha mulighet for å endre innholdet i annonsen sin gjennom avtaleperioden. Dette bør være kostnadsfritt.


Søkefunksjonen for brukerne

  • Er tjenesten lett å bruke? Finner brukeren det den leter etter? Dette er en vesentlig faktor for å gjøre inntjeningen på annonsen høyere. Om annonsen ser ryddig ut og katalogen er brukervennlig, øker det sjansen for at brukeren går videre i sin vei til handel av dine produkter eller tjenester.


Kvalitet på bedriftsinformasjonen

  • Hvor gammel er informasjonen på oppføringene? Det er mange kataloger som har flere år gammel bedriftsinformasjon. Hør med katalogen hvor de innhenter sin informasjon og hvor ofte den oppdateres. Be gjerne om dette skriftlig.


Katalogens synlighet

  • Hvordan finner man katalogen? Må brukeren kjenne til katalogen for at den blir brukt? Det er viktig at katalogen også markedsfører seg slik at din annonse har mulighet for å bli vist.
  • Spør katalogen om dens markedsføring og synlighet.