Avtalevilkår annonseprodukter

 1. Ordrebekreftelsen dokumenterer avtaleforholdet mellom Internettopplysningen AS og kunden.
 2. Kunden plikter å gjøre seg kjent med oppføringens innhold på www.io.no, og plikter samtidig å melde om eventuelle feil eller mangler som skal rettes.
 3. Internettopplysningen sender ingen faktura før gyldig avtale foreligger.
 4. Alle avtaler gjelder for 12 måneder dersom ikke annet er avtalt i ordrebekreftelsen. Avtalen fornyes ikke automatisk, og kunden må tegne ny avtale ved utløp dersom avtaleforholdet skal videreføres.
 5. Kunden er selv ansvarlig for at de oppgitte opplysningene er korrekte, og samsvarer med gjeldende rettsregler. Det gjøres oppmerksom på at ved bruk av godkjenningsmerker, er det kun bedrifter med offentlig godkjenning/ autorisasjon som har tillatelse til å ligge representert under bransjer som krever dette.
 6. Ved inngåelse av avtale med internettopplysningen AS, vil kunden få tilgang til kundepanel. Internettopplysningen produserer og publiserer annonsen i hht. til inngått avtale, og kunden er selv ansvarlig for endringer og oppdateringer underveis i hele avtaleperioden.
 7. Kunder som kjøper oppføring med bilde eller logo, er selv ansvarlig for at gjeldende materiell blir sendt Internettopplysningen AS innen avtalt tid.
 8. Internettopplysningen AS er ikke ansvarlig for eventuelle tap våre brukere måtte lide ved bruk av tjenesten, herunder streik, lockout, midlertidige driftstans, eller lignende som medfører at Internettopplysningen AS ikke kan oppfylle avtalen.
 9. Alle priser er oppgitt uten mva, med betalingsbetingelser på 14 dager etter utsendt faktura. Administrasjonsgebyr på 75.- tilkommer.
 10. Omkostninger ved eventuelle purringer eller annen inndrivelse av ubetalt beløp bæres av kunden. Ved manglende innbetaling vil utestående beløp bli innkrevd av vår inkassoforbindelse.
 11. Internettopplysningen AS forbeholder seg retten til å endre layout, annonseutforming og innhold uten varsel.
 12. Ved en eventuell tvist mellom partene skal saken bringes inn for forliksrådet, det er bestemt mellom partene at forliksrådet i Oslo skal benyttes
 13. Oppføringer i internettopplysningen.no kan taes inn i eventuelle andre elektroniske media, også i andre land.